Poplu Malti, uri l’int nies – Il-Lupu, 1919 – history repeats

Here is an extract from Il-Lupu, 28 t’April 1919, titled “Poplu Malti, uri l’int nies”:

“Indunajt, xejn, sur poplu Malti, quiet, ġuejjed u mans daks il krejjak, li uasalt f’estremita’ li nofs tuzzana nies kiegħdin jagħmlu bic l’iridu culljum, kiegħdin jixorbulec demnec u demm uliedec, meta ġa xorbulec demm missierec u ommoc.” – ‘Il-Lupu’, 28 t’April 1919

In the different Maltese language of today, this would turn to:

“Indunajt xejn, sur poplu Malti, kwiet, ġwejjed u mans daqs il-qrejjaq, li wasalt f’estremita’ li nofs tużżana nies qegħdin jagħmlu bik li jridu kuljum, qegħdin jixorbulek demmek u demm uliedek, meta ġa xorbulek demm missierek u ommok.”

Maltese history repeats.

X’ ġej għalik poplu!

Facebook
X (Formerly Twitter)
LinkedIn
Telegram