Jeremy J. Camilleri of the Liberal and Atheism regime, wrote this long status which was shared on the Facebook page “Malta, News, Photos and People’s Posts”:

“Naħseb li dan l- itwal status li qatt ktibt…u ili ntella u nniżżel niktbux. Jaf ma jaqrah ħadd, imma irrid niktbu anki biex inserraħ ftit il- kuxjenza u ngħid li fehmti tajtha forsi jittranġa xi ħaġa, għalkemm fil- fond ta qalbi naf li għal xejn, u fuq is-suġġet ma fadalli fiducja fi kważi ħadd. Ili ninnota lil-intolleranza u l-mibgħeda razzjali u xenofobika qed tiżdied b’ rata allarmanti. Ili nitkellem dwar dan is-suġġett kwazi 15-il- sena u b’dieqa ngħid li is-sitwazzjoni qatt ma kienet prekarja daqs issa. Ħa nelabora.15-il-sena ilu, meta kont niddibatti man-nies, kien jgħidu li huma inkwetati mhux għax huma kontra l-Afrikani jew razzizti, imma għax jiġu hawn bla passaport u bla dokumenti. Għalxejn kont nispjega li refuġjat għandu drittijiet legali, kienu jibqgħu itambru l-istess kantaliena. ‘Il-problema mhux il-persuna iżda in-nuqqas ta’ dokumenti!’ kienu jgħidu….ok. Bil-qawmien tal-Isis, il- mibgħeda mbagħad dahret fuq il-Musulmani. Mhux għax kienu kontrihom ta kienu jgħiduli, imma għax ‘magħhom jistgħu jiġu t-terroristi!!’… Għalxejn kont nispjegalhom li l-maġġoranza assoluta tal-vittmi tal-Isis kienu fil-fatt Musulmani. Imbagħad, meta fl- istess żmien, nies bojod għamlu l-massakri mill-musulmani , l-istess nies qalu li dawk okkażjonijiet rari, minkejja li t-terroriżmu abjad meqjus bħala l-ikbar theddida mill-FBI….. Saħanstra sibt min qalli li tistenna xi ħaġa hekk, għax in-nies iddejqu bil-Musulmani. Iva..jipprovaw jiġġustifikaw attakk terrorista, dejjem sakemm seħħ kontra l- Musulmani.. Mela, biex inqassar il-punt tagħhom kien li jibżgħu mill-Musulmani għax terroristi…ok. Bdew jiġu in-nies mill-Indja u il-Pakistan. Issa bil-permess…bid-dokumenti….ħafna mhux musulmani. Mela dawk ok le? U żgur li le….dawk maħmuġin…kultura differenti….qed jieħdu xogħol il-malti…u ma jafux isuqu etc….dan kollu filwaqt li nirrifjutaw li nattakkaw lil min qed jisfruttahom.. Skużi ġodda?? Iva..imma m’ hemmx x’ tagħmel. Dan kollu filwaqt li nies Ewropew minn barra l-EU ġew hawn, jaħdmu bil-permess tax-xoghol li nġieb b’ qerq, u litteralment jaħdmu jsawwtu lin-nies. Kontra dawk, qas kelma. Dawk noqogħodu attenti għax ‘jaslu.’ Issa moda ġdida imma…saħansitra qed toħroġ mibgħeda kontra min hu turist. Issa żgur li l-inkwiet kollu li jkollhom dawn il-‘patrijotti’ jisfumaw fix-xejn meta il-barrani jkun turist. Ġie bil-permess, bil-passaport, u mhux ser jibqa’ hawn. M’ hemm xejn ta’ nkwiet le? Le ta,…issa jekk jiżbalja turist mela dawn kollha mhux ta’ kwalita’..kontrihom ukolll..erħilha li nisolħuhom ħajjin….imma nsomma. Il-mistoqsija tiġi waħidha. X’ iridu eżatt dawn in- nies? Li ningħalqu f’fortizza u ma jiġi qatt ħadd? Issa biex niftehmu, jien wieħed li jien kontra it-turrun permessi tax-xogħol li jinħarġu qishom pastizzi.. Favur li min iġib ruħu ta’ kriminal jiġi iddeportat. Konxju ukoll li hawn problema kbira infrastrutturali minħabba l-isplużjoni fil-popolazzjoni. IVA, min jgħid li hemm bżonn ippjanar u management aħjar għandu raġun…imma dawn ir-raġunijiet  ġenwini, għal iktar nies voċiferi huma biss skuża komda.Xebgħu jibdlu argumenti…il-qofol tagħhom tibqa’ l-intoleranza u mibgħeda lejn min hu differenti. Mhux kumbinazzjoni li dawn huma l-istess nies li ssibhom jobżqu mibgħeda kontra minoritajiet oħra bħalma huma LGBTIQ+ u saħansitra kontra min jiġġieled għad-drittijiet tan-nisa etc. Il-verita’ hi li qegħdin f’ xifer irdum…u ħadd mhu jagħti kas….la politikanti, la awtoritajiet, ĦADD. Kulħadd rasu fir-ramel, nistennew diżastru ieħor wara li diġa’ kellna attakk terroristiku kontra min hu iswed. U IVA, nixtieq li m’ għandix raġun, imma…..”

Jeremy Camilleri is clearly the one who is burying his head under the sand and not hearing the cry of those who have his nationality. The Maltese are, on the other hand, paying attention because yes, we are on the edge of the cliffs, because of this kind of multiculturalism imposed on us by the Liberal Agenda. Here are the replies of the patriots:

This Post Has One Comment

Leave a Reply